What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Braddock: Missing in Action III

Braddock: Missing in Action III

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

When Colonel James Braddock is told that his Asian wife and 12-year-old son are still alive in Communist Vietnam, he mounts a one-man assault to free them. Armed with the latest high-tech firepower, Braddock fights his way into the heart of the country and ends up battling his way out with several dozen abused Amerasian children in tow! Struggling to keep them alive while outmaneuvering a sadistic Vietnamese officer, Braddock ignites the jungle in a blazing cross-country race for freedom.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Bố Già Huyền Thoại
Huyền Thoại Triệu Tử Long
Ký ức đỏ
Circle Line (2023)
Thiếu niên bóng chuyền! Phần 2
Chiến Binh Ảo
Phi Vụ Hoàn Lương
Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6
Biệt Đội Hit And Run
Thiếu Nữ Trí Mạng
Kẻ Săn Lùng